Influenza, Covid-19 og Pneumokok vaccination i efterår 23

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at almen praksis ikke deltager i vaccination mod influenza og heller ikke COVID-19 i sæson 2023/2024.

Praktiserende læger får ingen rolle i den vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19 denne sæson.

Ingen gratis vaccination mod pneumokok

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom. De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23, tilbydes dog fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hans Eguia, Kenneth Rasmussen og Jan Vædele

Generationsskifte på Lægehuset

Kenneth Boye Rasmussen, Svendborg, og Hans Eguia, Rudkøbing, har overtaget fra Jan Vædele og Hanne Rasmussen. Sidstnævnte er stadig tilknyttet i form af et vikariat, mens Jan Vædele er gået på pension.

– En lægeklinik i dag skal favne meget bredt. Vi skal kunne tage os af de brede, lægefaglige problemstillinger, men skal også kunne håndtere det, når en patient ringer og befinder sig midt i en livskrise. Vi skal altid have vore døre åbne og vore ører klar, som Kenneth Boye Rasmussen formulerer det.

– Udviklingen indebærer også større og større krav til det øvrige personale, som skal kunne klare flere opgaver og naturligvis kan gå videre til lægerne, hvis der er resultater, som man kan være lidt i tvivl om, påpeger Hans Eguia.

LÆS MERE HERE

Glædelig jul og godt nytår

Kære patienter!

På grund af juleferie træffes vi ikke i perioden 24.12.21 til 31.12.21

Ved behov for akut lægehjælp og receptfornyelse henviser vi til Lægernes Telefonpasning på tlf. 6614 1433 hverdage mellem kl 8:00 og 16:00.

Mellem kl.16:00 og 8:00 samt weekend henvises til lægevagten på tlf. 70110707

Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Lægehuset Rudkøbing

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

Hvorfor er opsporing af nære kontakter vigtigt?

Personer, der er smittet med ny coronavirus, udvikler symptomer mellem 1 og 14 dage efter, at de har været udsat for smitte. Særligt i dagene op til personen får symptomer, er der en øget
risiko for at smitte andre. Der er også nogle smittede personer, der ikke udvikler symptomer, men som alligevel kan smitte andre.

Hvis du har været i nær kontakt med en person, som er testet positiv for ny coronavirus, er du i højere risiko for at være blevet smittet. Det er derfor vigtigt, at du går i selvisolation og bliver
testet for at forebygge, at du smitter andre, hvis det viser sig, at du selv er smittet. På den måde er du med til at bryde smittekæderne effektivt.
Det er først, når en person er testet positiv for ny coronavirus, at der skal sættes gang i opsporing af nære kontakter.

Hvordan får du besked om, at du er nær kontakt?
Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt:
• Ved at blive kontaktet af den person, som er blevet smittet
• Ved at blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med
opsporing af nære kontakter
• Ved at du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud,
uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.
Du kan også selv tage kontakt til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nærkontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:
• Du bor sammen med en smittet person
• Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller direkte
kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet
person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.)
• Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks.
ved samtale, ved middagsbordet, på arbejdspladsen mv.).
• Du har været tæt på en smittet person inden for 2 meter, i en af nedenstående
situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
• Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb
Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga
Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

 

LÆS MERE : [KLIK HERE]

coronatest langeland

Tilbud om COVID-19 test på Langeland

Åbningstider for kviktest og PCR-test i Sundhedshuset i Rudkøbing

Det er ikke længere muligt at få foretaget en kviktest i Sundhedshuset i Rudkøbing.

 

Du har mulighed for at få foretaget PCR-test for Covid-19 her:

Sundhedshuset, Havnegade 118, 5900 Rudkøbing.

PCR-test tilbydes hver mandag og torsdag i Sundhedshuset.
Bemærk pr. 6/1-2022 kun med forudgående tidsbestilling

  • Mandag kl. 8.30 – 17.00
  • Torsdag kl. 8.30 – 17.00

Vær opmærksom på, at der mellem kl. 11.30 og 12.15 afvikles frokost for testmedarbejderne, så der kan opleves længere ventetider.

Den såkaldte PCR-test er meget præcis. Ved PCR-testen bliver man podet i svælget.

Særligt for børn: PCR-testen kan anvendes til børn fra 5 år. Børn mellem 5 og 15 år podes kun ifølge med en voksen, eller der skal medbringes en samtykkeerklæring, som kan fås af testpersonalet og benyttes i 2 måneder.

Du finder resultatet af PCR-testen inden for 48 timer ved at logge på www.sundhed.dk

Husk at være klædt på efter vejret. Da der er begrænsede ventepladser indenfor i Sundhedshuset, kan du komme til at skulle vente udenfor, hvis der opstår kødannelser. Udnyt gerne hele åbningstiden for at undgå kødannelser.

Ved Sundhedshuset er der skilte, der viser til “test- og vaccinationscenter”. Vaccination kommer til at foregå igen fra uge 43, men ugedagen er endnu ukendt. Det bliver både med og uden tidsbestilling.

 

ANDRE MULIGHEDER FOR TEST:

Kviktest starter igen
Fra fredag d. 5. november har du mulighed for at få foretaget kviktest i Sundhedshuset i Rudkøbing igen.
Helt ekstraordinært er der også tests lørdag d. 6. november, så alle der skal til fest i Tullebøllehallen med Kandis, har mulighed for at blive testet forinden.

Åbningstiderne for kviktests er:

Kviktest tilbydes hver tirsdag og fredag.

  • Tirsdag kl. 14.00 – 18.00 i Sundhedshuset
  • Fredag kl. 14.00 – 18.00 i Værkstedsgården overfor Sundhedshuset

Du kan læse mere om dine muligheder for at blive testet for COVID-19 på andre tidspunkter og lokaliteter i Region Syddanmark på regionens hjemmeside: https://www.regionsyddanmark.dk/wm524360

 

Den såkaldte PCR-test er meget præcis. Ved PCR-testen bliver man podet i svælget.

Særligt for børn: PCR-testen kan anvendes til børn fra 5 år. Børn mellem 5 og 15 år podes kun ifølge med en voksen, eller der skal medbringes en samtykkeerklæring, som kan fås af testpersonalet og benyttes i 2 måneder.

Du finder resultatet af PCR-testen inden for 48 timer ved at logge på www.sundhed.dk

 

Behandling af Fodvorter

Fodvorter:
• Årsagen til fodvorter er en virusinfektion i huden.
• Fodvorterne er små udvækster, nogen gange med små mørke prikker i bunden.
• Vorten kan sidde enkeltvis eller i klynger.

Smitte:
• Vorter smitter ved direkte kontakt og kontakt via genstande.
• Hvis man går barfodet på våde gulve i f.eks omklædningsrum eller svømmehaller, kan smitten overføres. Undgå smitten eller at smitte andre, ved at bruge badesandaler.
• Det er almindeligt, at man “smitter sig selv” et andet sted på kroppen.

Baggrund
Vorter, verruca vulgaris, er den kutane manifestation af humant papillomavirus (HPV). De er meget hyppige, godartede og ofte selvbegrænsende.
Infektion af epidermalcellerne med HPV resulterer i celleprolifration og en fortykkelse, en vorte, i huden.

Forekomst
Vorter er sjældne før 5-års alderen. Skolebørn har en prævalens på ca 5 % med størst hyppighed i 12-16 års alderen.
Inokulation synes, at ske ved, at virus trænger ind gennem minimale skader på huden.
Smitte sker ved direkte eller indirekte kontakt med infcerede genstande eller afstødte epitelceller.
Vorter kan sprede sig ved autoinokulation gennem kradsning , barbering, hudtraumer mv. Risikoen for, at få fodvorter synes øget, når man går barfodet
(baderum og svømmehal).

Egen behandling:
Du kan købe forskellige vortemidler på Apotektet.

Læs og følg vejledningen på vortemidlet, men :
• Det er vigtigt, at den hårde hud/”det døde væv” altid fjernes før behandlingen med vortemidlet. Dette gøres f.eks. ved at blødgøre huden med vand, hvor efter huden/vævet skrabes væk.
• Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen til vorten er væk.
• Er der ikke sket ændringer løbende under din egen behandling, hvor du har fjernet det “døde
væv” og påført nyt vortemiddel, eller hvis vorten er meget smertefuld, bør du kontakte egen læge.

Din læge kan vurdere, om det måske skyldes noget andet eller henvise dig til en anden behandlingsmulighed.

VIS KILDE

Mundbind i klinikken

Kære patienter

Man skal stadig bære mundbind i venteværelset pga. der kan være Lungesyge patienter.
Der aftales med lægen om mundbind skal bæres under konsultationen.

Mvh

Personalet

Lægehuset Rudkøbing

coronapass2

Sådan får du et coronapas

Hvor der er krav om coronapas skal du vise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte. Husk derudover ID. Der findes flere måder at fremvise gyldigt
coronapas. Alle muligheder findes i appen MinSundhed eller på sundhed.dk, men du kan også bruge andre løsninger. Se sidste side, hvis du er fritaget fra digital post.

Dokumentation for gennemført vaccination mod COVID-19

  • For at bruge vaccination som dokumentation i coronapasset skal du være færdigvaccineret.
  • Din vaccination vil være gyldig som dokumentation fra 2 uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis.
  • Du kan finde dit vaccinationspas i MinSundhed.

DU KAN OGSÅ:

• Downloade og printe dit vaccinationspas fra sundhed.dk, hvis du er færdigvaccineret.
• Se og downloade dit vaccinationspas på sundhed.dk via browseren på din smartphone.
• Bruge andre apps, der viser din vaccination, fx MinLæge

LÆS MERE OM CORONAPASS: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas

Dokumentation for en negativ COVID-19-test

Du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis testen er foretaget inden for de seneste 72 timer. Den negative test kan enten være en PCR-test eller en
hurtigtest (antigentest). Du kan finde dit testpas i MinSundhed. Passet viser din seneste negative test.

DU KAN OGSÅ:

• Downloade og printe dit testpas fra sundhed.dk.
• Se og downloade dit testpas på sundhed.dk via browseren på din smartphone.
• Bruge det testsvar, du modtager fra de private testudbydere, som dokumentation for en negativ antigentest.
• Bruge andre apps, der viser dine testresultater, fx MinLæge.

 

Se hele vejledning i PDF: [klik here]

 

VIS KILDE
coronavirus vaccine langeland

Vaccinationscenter på Langeland

Nu får du mulighed for at blive vaccineret mod Covid-19 lokalt på Langeland

Region Syddanmark oplyser, at der bliver etableret et lokalt vaccinationscenter på Langeland som en underafdeling af de 2 nuværende vaccinationscentre i Odense og Svendborg.

Vaccinationscenteret bliver oprettet i Sundhedshuset, Havnegade 118 i Rudkøbing. Centeret starter fredag d. 16. april 2021 kl. 9-17 og vil være i drift hver fredag herefter i samme tidsrum.

Tidsbestilling foregår ved at logge på www.vacciner.dk  Du kan kun bestille tid, hvis du i forvejen har modtaget en indkaldelse til vaccination via enten e-Boks eller pr. brev.

coronavirus vaccine

Kan du ikke finde ud af at booke tid til Covid-19 vaccination?

Har du modtaget tilbud om vaccination?

Vaccinationen af borgere foregår i etaper, hvor det i opstartsfasen vil være de mest udsatte borgere, der får tilbudt vaccination. Har du modtaget et tilbud om vaccination, kan du finde information, om hvad du skal foretage dig.

Mangesyddanske borgere oplever for tiden, at de ikke kan booke tider til deres nødvendige 2 vaccinationer på www.vacciner.dk

Hvem kan hjælpe, hvis jeg ikke kan finde ud af at booke tid?

Har du fået en invitation til at modtage vaccinen, og har du svært ved at booke en tid? Så kan du kontakte Region Syddanmarks Corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage fra kl. 8-18 for at få hjælp.

Bemærk, at callcenteret kun kan hjælpe til booking af vaccine, hvis du har fået en invitation. Enten i din digitale postkasse eller via brev.

VIS KILDE