Influenza, Covid-19 og Pneumokok vaccination i efterår 23

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at almen praksis ikke deltager i vaccination mod influenza og heller ikke COVID-19 i sæson 2023/2024.

Praktiserende læger får ingen rolle i den vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19 denne sæson.

Ingen gratis vaccination mod pneumokok

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom. De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23, tilbydes dog fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *