klinik langeland

Gratis pneumokok-vaccination af +65 årige risikogrupper under 65 år forlænges året ud

Sundhedsministeriet har 11. marts 2022 udsendt nyheden om, at tilbud om gratis pneumokok-vaccination til visse persongrupper forlænges til udgangen af 2022.

Den nye bekendtgørelse af 12. marts beskriver forlængelsen af det tidligere tilbud om gratis pneumokok-vaccination, der udløb 28. februar 2022.

Fra 12. marts 2022 kan følgende store grupper derfor fortsat modtage gratis pneumokok-vaccination til året ud:

• Personer, som er fyldt 65 år

Eller personer uanset alder i en af følgende kategorier:

• Personer med diabetes, kronisk lungesygdom, kronisk nyresygdom, kronisk hjertesygdom, kronisk leversygdom og andre kroniske lidelser

• Personer med bopæl på plejehjem, botilbud eller botilbudslignende tilbud

• Desuden er svejsere og de øvrige risikogrupper, som var omfattet af det tidligere tilbud fortsat inkluderet

 

Hans Eguia, Kenneth Rasmussen og Jan Vædele

Generationsskifte på Lægehuset

Kenneth Boye Rasmussen, Svendborg, og Hans Eguia, Rudkøbing, har overtaget fra Jan Vædele og Hanne Rasmussen. Sidstnævnte er stadig tilknyttet i form af et vikariat, mens Jan Vædele er gået på pension.

– En lægeklinik i dag skal favne meget bredt. Vi skal kunne tage os af de brede, lægefaglige problemstillinger, men skal også kunne håndtere det, når en patient ringer og befinder sig midt i en livskrise. Vi skal altid have vore døre åbne og vore ører klar, som Kenneth Boye Rasmussen formulerer det.

– Udviklingen indebærer også større og større krav til det øvrige personale, som skal kunne klare flere opgaver og naturligvis kan gå videre til lægerne, hvis der er resultater, som man kan være lidt i tvivl om, påpeger Hans Eguia.

LÆS MERE HERE