Influenza, Covid-19 og Pneumokok vaccination i efterår 23

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at almen praksis ikke deltager i vaccination mod influenza og heller ikke COVID-19 i sæson 2023/2024.

Praktiserende læger får ingen rolle i den vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19 denne sæson.

Ingen gratis vaccination mod pneumokok

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom. De konjugerede pneumokokvacciner PCV13 og PCV20, samt polysakkaridvaccinen PPV23, tilbydes dog fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hans Eguia, Kenneth Rasmussen og Jan Vædele

Generationsskifte på Lægehuset

Kenneth Boye Rasmussen, Svendborg, og Hans Eguia, Rudkøbing, har overtaget fra Jan Vædele og Hanne Rasmussen. Sidstnævnte er stadig tilknyttet i form af et vikariat, mens Jan Vædele er gået på pension.

– En lægeklinik i dag skal favne meget bredt. Vi skal kunne tage os af de brede, lægefaglige problemstillinger, men skal også kunne håndtere det, når en patient ringer og befinder sig midt i en livskrise. Vi skal altid have vore døre åbne og vore ører klar, som Kenneth Boye Rasmussen formulerer det.

– Udviklingen indebærer også større og større krav til det øvrige personale, som skal kunne klare flere opgaver og naturligvis kan gå videre til lægerne, hvis der er resultater, som man kan være lidt i tvivl om, påpeger Hans Eguia.

LÆS MERE HERE