Lægehuset Rudkøbing

Besøg

Sygebesøg køres af den først ledige læge den pågældende dag. Derfor kan man ikke bestille en bestemt læge til at komme på besøg.
Bor du mere end 15 km fra lægehuset, kan der være indgået aftale om at sygebesøg aflægges af en af Langelands øvrige læger.

Der vil ved alle anmodninger om sygebesøg blive vurderet på nødvendigheden af besøget. Denne vurdering foretages af den besøgende læge. Det sker på baggrund af sygesikringsloven og overenskomsten med Sygesikringen.